مشاهده همه 9 نتیجه

ایپرودیون کاربندازیم WP52.5%

نو ع آفت /محصول

مقدار

بیماری شیت بلایت برنج

یک کیلوگرم در هکتار

بیماری خشکیدگی سرشاخه توت

یک در هزار

بیماری لکه قهوه ایی نواری جو

به روش ضد عفونی بذر به مقدار یک در هزار

پروپاموکارب هیدروکلرایدSL72.2%

نام افت

مقدار

بوته میری خیار

مرحله اول :یک درهزارهمزمان با کشت بذر در سینی (محلول ریزی پای بوته)

مرحله دوم :یک در هزار در زمان انتقال نشاء(محلول ریزی پای بوته )

مرحله سوم :0/75در هزا ر دو هفته پس از انتقال نشاء(محلول ریزی پای بوته)

تری سیکلازول WP75%

نو ع آفت

مقدار
بیماری بلاست برنج

0/5کیلوگرم در هکتار پس از ظهور 40%-30%از خوشه ها ،با توجه به شرایط جوی و اطلاعیه پیش آگاهی

تیوفانات متیل WP70%

نو ع آفت مقدار
ضدعفونی بذر 150گرم در100کیلوگرم بذر
لکه سیاه سیب ،گلابی   50-60گرم در 100لیتر آب
لکه سفید گلابی 50-60گرم در 100لیتر آب
پوسیدگی قهوه ای هلو 50-60گرم در 100لیتر آب
سفیدک درختان میوه 50-60گرم در 100لیتر آب

فوزتیل الومینیومWG80%

نو ع محصول/آفت مقدار
بیماری گموز پسته به مقدار2.5در هزار

کاپتان WP70%

نو ع محصول

مقدار

توضیحات

سیب

3درهزار
هلو

3تا3/5درهزار

درختان میوه

3درهزار

بیماری غربالی

مو

3درهزار سفیدک دروغی
نخود 2درهزار

اشجارجنگلی

ضدعفونی خاک  گلدان 7/5تا10گرم در متر مربع

بهم زدن خاک تا عمق 10سانتی متر

کلرتالونیل wp75%

نام آفت میزان مصرف توضیحات
بیماری لکه موجی گوجه فرنگی 1/56-2/13 کیلوگرم در هکتار از فرمولاسیون WP
بیماری بادزدگی سیب زمینی 2-2/5 لیتر در هکتار از فرمولاسیون SC